Dentální hygiena

Telefon +420 585 859 230
Ordinační hodiny Pondělí – Pátek 7.30 – 15:00

Poskytujeme komplexní péči v oblasti prevence vzniku a rozvoje onemocnění v dutině ústní. Cílem dentální hygieny na našem pracovišti je zajistit pacientům zachování plného ústního zdraví, případně jeho obnovení na nejvyšší možnou míru. Identifikujeme rizikové faktory pro vznik zubního kazu i zánětlivých onemocnění závěsného aparátu zubů (parodont) a nacházíme vhodné postupy k jejich řešení.

Péče v rámci dentální hygieny je při každém ošetření uzpůsobena individuálním potřebám pacienta. K identifikaci aktuálních potřeb slouží parodontologické vyšetření a anamnestický rozhovor. Ošetření probíhá v souladu s lékařskou indikací. Stěžejní součástí každé návštěvy je profesionální čištění zubních tkání. Metody tohoto čištění jsou voleny s přihlédnutím k preferencím pacienta. Velkým pomocníkem je inovativní zařízení EMS Prophylaxis Master, které umožňuje dosahovat mimořádně dobrých výsledků zcela šetrným postupem.

Vstupní návštěva zahrnuje kromě parodontologického vyšetření a profesionálního čištění zubních tkání také výběr optimálních pomůcek pro efektivní domácí péči. S každou doporučenou pomůckou se pacient v průběhu ošetření seznámí a je mu poskytnuta podpora v osvojení správné techniky. Příležitost k nácviku optimální péče vhodnými pomůckami pod vedením dentální hygienistky patří k přednostem našeho pracoviště.

Podoba následných návštěv se odvíjí od měnících se potřeb a zájmů pacienta. Součástí každé návštěvy je hodnocení efektivity domácí péče o chrup. Dlouhodobě pracujeme na identifikaci takových prostředků a metod, které jsou pro pacienta komfortní a současně efektivní pro udržení dobré kondice ústní dutiny. Při profesionálním čištění zubních tkání je prioritou zdravotní přínos ošetření, řádnou součástí je však také šetrné odstranění pigmentací pro estetickou stránku výsledku.

Dentální péči poskytujeme pacientům každého věku, včetně dětských pacientů.

Aktuální ceník FNOL (klikni pro více informací)

Specialisté v oboru Dentální hygiena

  • Ing. Bc. Božena Piterková, DiS.
  • Bc. Renata Benešová, DiS.
  • Martina Vinklerová