Dětská ambulance

Telefon Kartotéka: +420 585 859 245
Ordinační hodiny Pondělí – Pátek 7.30 – 15:00

Činnost:

 • Diagnostika a terapie – zubní lékařství pro děti a dorost, včetně vývojových poruch orofaciální soustavy a zubů, poruch erupce zubů, parodontopatií a onemocnění ústní sliznice, traumatologie, ošetřování zubního kazu a jeho komplikací, preventivních programů a protetického ošetření.
 • Mezioborová spolupráce – (ortodoncie, maxilofaciální chirurgie, dětské lékařství, genetika, psychologie a psychiatrie), ošetřování hendikepovaných pacientů
 • Specializované poradny (pro zvýšenou kazivost chrupu, hendikepované pacienty, vývojové anomálie, poruchy erupce zubů a úrazy zubů)
 • Konzultace pro praktické zubní lékaře z jiných zařízení
 • Pregraduální výuka studentů zubního lékařství
 • Postgraduální výuka – stážové pobyty lékařů

Ošetřující lékaři – specialisté v oboru dětské stomatologie

 • vedoucí ambulance | odb.as. MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D. | e-mail: premysl.krejci@fnol.cz
 • vedoucí výuky | odb. as. MUDr. Eva Míšová, P.D. | e-mail: eva.misova@upol.cz  
 • MDDr. Petra Kamínková
 • MDDr. Markéta Šmihalová
 • MDDr. Monika Hepová
 • doc.MUDr.Květoslava Nováková, CSc.