Dětská ambulance

Telefon Kartotéka: +420 585 859 245
Ordinační hodiny Pondělí – Pátek 7.30 – 15:00

Činnost:

 • Poskytujeme komplexní péči pro děti a dorost v oblasti diagnostiky a terapie včetně vývojových poruch orofaciální soustavy a zubů, poruch erupce zubů, parodontopatií a onemocnění ústní sliznice, traumatologie, ošetřování zubního kazu a jeho komplikací, preventivních programů a protetického ošetření v rámci výuky studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci pracoviště probíhá pod vedením zkušených lékařů praktická výuka pregraduálních studentů oboru Zubní lékařství a Dentistry a postgraduální výuka (stáže) lékařů z praxe.
 • Poskytujeme konziliární služby praktickým zubním lékařům ze spádové oblasti na základě jejich požadavků. Zubní lékaři i specialisté se mohou na naše pracoviště obrátit s žádostí o pomoc či radu nebo na základě doporučení předat pacienta k provedení jednotlivých výkonů. Poskytujeme ošetření rizikovým a hendikepovaným pacientům. V indikovaných případech provádíme ošetření v celkové anestezii na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Olomouc nejen v rámci mezioborové spolupráce (ortodoncie, maxilofaciální chirurgie, dětské lékařství, genetika, psychologie a psychiatrie), ale i v rámci ošetření hendikepovaných pacientů.
 • K prvnímu vyšetření je nutné míti s sebou doporučení od praktického zubního lékaře, průkaz zdravotního pojištění, potvrzení od psychologa/psychiatra/neurologa (byla-li stanovena specifická diagnóza apod.), a rentgenový snímek, je-li zhotovený. 

Ošetřující lékaři – specialisté v oboru dětské stomatologie

 • vedoucí dětské ambulance - MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.
 • MDDr. Petra Kamínková, Ph.D.    
 • MDDr. Markéta Miklasová    
 • MDDr. Adam Kovalčík    
 • MDDr. Klára Tichá    
 • MDDr. Andrea Jirásková
 • MUDr. Helena Jančaříková, Ph.D.
 • MDDr. Monika Kovalská - mateřská dovolená

Aktuální ceník FNOL (klikni pro více informací)