Konzervační ambulance

Telefon Kartotéka: +420 585 859 248
Ordinační hodiny Pondělí – Pátek 7:30 – 14:30

Činnost:

 • Poskytujeme komplexní péči dospělým pacientům v oblasti konzervačního zubního lékařství a endodoncie v rámci výuky zubního lékařství. Na pracovišti probíhá pod vedením zkušených lékařů praktická výuka studentů oboru Zubní lékařství. Každý pacient je po klinickém a radiologickém vyšetření seznámen se stavem svého orálního zdraví a s možnostmi léčby. Provádíme profesionální úpravu orální hygieny a hygienické instruktáže, vysvětlujeme význam prevence. Ošetřujeme zubní kaz a jeho následky, nekariézní defekty a ztráty tvrdých zubních tkání vzniklé úrazy. Provádíme terapii hrazenou ze zdravotního pojištění i estetické rekonstrukce z nadstandardních materiálů. Při volbě výplňových materiálů zohledňujeme požadavky pacienta. Ošetřování studentem je při použití nadstandardních materiálů a postupů finančně zvýhodněno. V nabídce našich výkonů je i profesionální bělení zubů. Při ošetřování kořenových kanálků používáme moderní rotační a reciprokující techniky opracování kořenových kanálků a trojrozměrné plnění kořenových kanálků. Provádíme rovněž sekundární endodoncii, tj. odstraňování starých kořenových výplní a nové ošetření kořenových kanálků. Naše pracoviště je vybaveno moderním operačním mikroskopem, který umožňuje ošetření komplikovaných případů při zvětšení operačního pole. K diagnostice, kontrole postupu a výsledků ošetření vyžíváme ortopantomografické vyšetření (OPG), radiovisiografii (RVG), popř. 3D CT vyšetření.
 • Poskytujeme konziliární služby praktickým zubním lékařům ze spádové oblasti na základě jejich požadavků. Zubní lékaři i specialisté se mohou na naše pracoviště obrátit s žádostí o pomoc či radu nebo na základě doporučení předat pacienta k léčbě.  Poskytujeme ošetření rizikovým a hendikepovaným dospělým pacientům. V indikovaných případech provádíme ošetření v celkové anestezii na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Olomouc.
 • Pro zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc poskytují dva závodní lékaři léčebně preventivní péči v rámci praktického zubního lékařství.

Ošetřující lékaři – specialisté v oboru záchovné stomatologie

 • vedoucí ambulance | odb. as. Stomatolog Yulia Morozova, Ph.D. | email: yulia.morozova@upol.cz
 • závodní lékař FNOL | odb. as. MUDr. Miroslav Havlík
 • závodní lékař FNOL | as. MDDr. Matouš Kašpar
 • odb. as. MUDr. Zdeňka Zapletalová, Ph.D.
 • odb. as. MUDr. Jarmila Badalová
 • odb. as. MDDr. Veronika Tvrdá
 • odb. as. MUDr. Luboš Harvan, Ph.D.
 • as. MDDr. Pavel Holík
 • as. MDDr. Alexandr Jusku
 • as. MDDr. Barbora Novotná
 • as. MDDr. Lucia Somolová (roz. Čmelová)
 • as. MDDr. Andrea Petřivalská
 • as. MDDr. Roman Moštěk