Protetická ambulance

Telefon Kartotéka: +420 585 859 230
Ordinační hodiny Pondělí – Pátek 7:30 – 14:30

Činnost:

 • Poskytujeme komplexní péči dospělým pacientům v oblasti protetického zubního lékařství v rámci výuky studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci pracoviště probíhá pod vedením zkušených lékařů praktická výuka studentů oboru Zubní lékařství a Dentistry. Na oddělení protetickém se realizuje funkční a estetické ošetření poruch žvýkacího aparátu. K ošetření se používají náhrady snímatelné, fixní (korunky a můstky) a rekonstrukce nesené dentálními implantáty za využití moderních postupů a materiálů. Na oddělení se ošetřují poruchy okluze a onemocnění čelistního kloubu. Oddělení se zabývá protetickým ošetřením dospělých i hendikepovaných pacientů. 
 • Poskytujeme konziliární služby praktickým zubním lékařům ze spádové oblasti na základě jejich požadavků. Zubní lékaři i specialisté se mohou na naše pracoviště obrátit s žádostí o pomoc či radu nebo na základě doporučení požádat o provedení jednotlivých výkonů. Poskytujeme ošetření rizikovým a hendikepovaným dospělým pacientům.
 • K prvnímu vyšetření je nutné míti s sebou doporučení praktického zubního lékaře, doklad totožnosti, průkaz zdravotního pojištění a rentgenový snímek, je-li zhotovený.

Ošetřující lékaři – specialisté v oboru protetické stomatologie

 • vedoucí protetické ambulance - MDDr. Tomáš Kovalský, Ph.D. 
 • MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
 • MDDr. Tatiana Dodeková        
 • MDDr. Katarína Francová, Ph.D.        
 • MDDr. Petr Jirásek, Ph.D.        
 • MDDr. Tomáš Kovalský, Ph.D.    
 • MDDr. Markéta Krmíčková        
 • MDDr. Věra Polanská        
 • MDDr. Lenka Pospíšilová      
 • MDDr. Kamila Veselá         
 • MDDr. Soňa Zábojníková  
 • MDDr. Rami Dabdoub

Aktuální ceník FNOL (klikni pro více informací)