AKTUÁLNĚ k provozu na Klinice zubního lékařství

12. 4. 2021

AKTUÁLNĚ k provozu na KZL LF UP a FNOL v Olomouci

 1. Provoz na KZL LF UP a FNOL v Olomouci není omezen.
 2. Pacienti pozitivní/suspektně pozitivní na nákazu COVID-19 (koronavirus) nebo v povinné karanténě budou ošetření pouze v rámci akutního ošetření! Veškerá plánovaná léčba bude odložena.
  K akutnímu ošetření na KZL
   se objednají telefonicky – ošetření bude směřováno na konec pracovní doby.
  Ordinační  doba na KZL LF UP a FNOL v Olomouci ve všední dny je 7:30 – 14:30.
 3. Konzultace a objednání na tel:
  Oddělení Konzervačního zubního lékařství – 585 859 248
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, druhé patro
  Oddělení Protetického zubního lékařství – 585 859 230
  Hlavní vchod – od tramvajových kolejí, první patro
  Oddělení Dětského zubního lékařství – 585 859 245
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, první patro
  Oddělení Parodontologie – 585 859 236
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, přízemí
  Oddělení Ortodoncie – 585 859 225
  Hlavní vchod – od tramvajových kolejí, první patro 
 4. Pacienti kliniky mohou využít výtah, který se nachází ve dvoře kliniky, vchod vraty z ulice Hynaisova, zvonek na recepci vpravo od vrat
 5. Kapacita čekárny každého z oddělení KZL LF UP a FNOL je omezena na maximálně 10 osob (včetně osob, které doprovází dítě, nezletilou osobu nebo imobilního pacienta).
 6. Pacienti nebudou setrvávat v prostorách KZL LF UP a FNOL déle nežli dobu nutnou. Doprovod, jehož přítomnost není nutná v ordinaci při ošetření pacienta, vyčká mimo budovu KZL LF UP a FNOL.
 7. Pacientům je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje v budově KZL LF UP a FNOL.
 8. Na KZL LF UP a FNOL v Olomouci budou ošetřeni pouze akutní pacienti registrovaní na KZL LF UP a FNOL, pacienti neregistrovaní budou odesláni na dopolední či odpolední Zubní pohotovost, která je realizována v budově ÚČOCH v areálu FNOL.
 9. Dopolední provoz Zubní pohotovosti ve všední dny v budově ÚČOCH v areálu FNOL je 8:00 – 12:30.
 10. Ordinační doba Odpolední Zubní pohotovosti v budově ÚČOCH v areálu FNOL je ve všední dny od 15:00 do 22:00, od 22:00 do 7:00 jsou ošetřovány život ohrožující stavy, úrazy a krvácení cestou Urgentního příjmu FNOL.
  Zubní pohotovost o víkendech a svátcích v budově ÚČOCH v areálu FNOL je realizována od 7:00 do 22:00, od 22:00 – 7:00 jsou ošetřovány život ohrožující stavy, úrazy a krvácení cestou Urgentního příjmu FNOL.
 11. Všem pacientům, kteří nejsou registrováni na KZL LF UP a FNOL, je doporučeno se primárně na ošetření dostavit ke svému praktickému zubnímu lékaři (PZL).

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Přednostka KZL LF UP a FNOL v Olomouci
V Olomouci dne 12.04.2020