AKTUÁLNĚ k provozu na Klinice zubního lékařství

17. 3. 2022
 1. Provoz na KZL LF UP a FNOL v Olomouci není omezen.
 2. Pacienti pozitivní/suspektně pozitivní na nákazu COVID-19 (koronavirus) budou ošetření pouze v rámci akutního ošetření.
  K akutnímu ošetření na KZLse objednají telefonicky – ošetření bude směřováno na konec pracovní doby.
  Ordinační  doba na KZL LF UP a FNOL v Olomouci ve všední dny je 7:30 – 14:30.
 3. Konzultace a objednání na tel:
  Oddělení Konzervačního zubního lékařství – 585 859 248
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, druhé patro
  Oddělení Protetického zubního lékařství – 585 859 230
  Hlavní vchod – od tramvajových kolejí, první patro
  Oddělení Dětského zubního lékařství – 585 859 245
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, první patro
  Oddělení Parodontologie – 585 859 236
  Boční vchod KZL – od Střední zdravotnické školy, přízemí
  Oddělení Ortodoncie – 585 859 225
  Hlavní vchod – od tramvajových kolejí, první patro
 4. Pacienti kliniky mohou využít výtah, který se nachází ve dvoře kliniky, vchod vraty z ulice Hynaisova, zvonek na recepci vpravo od vrat
 5. Na KZL LF UP a FNOL v Olomouci budou ošetřeni pouze akutní pacienti registrovanína KZL LF UP a FNOL – a to v době 7:30-9:00, pacienti neregistrovaní budou odesláni na dopolední či odpolední Zubní pohotovost, která je realizována v budově ÚČOCH v areálu FNOL.
 6. Dopolední provoz Zubní pohotovosti pro neregistrované pacientky na KZL LFUP a FNOL je ve všední dny v budově ÚČOCH v areálu FNOL je 8:00 – 12:30.
 7. Ordinační doba Odpolední Zubní pohotovosti v budově ÚČOCH v areálu FNOL je ve všední dny od 15:00 do 22:00, od 22:00 do 7:00 jsou ošetřovány život ohrožující stavy, úrazy a krvácení cestou Urgentního příjmu FNOL.
  Zubní pohotovost o víkendech a svátcích v budově ÚČOCH v areálu FNOL je realizována od 7:00 do 22:00, od 22:00 – 7:00 jsou ošetřovány život ohrožující stavy, úrazy a krvácení cestou Urgentního příjmu FNOL.
 8. Všem pacientům, kteří nejsou registrováni na KZL LF UP a FNOL, je doporučeno se primárně na ošetření dostavit ke svému praktickému zubnímu lékaři (PZL).

MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Přednostka KZL LF UP a FNOL v Olomouci
V Olomouci dne 16.3.2022