Co můžeme udělat pro zdravý chrup? Odpovědi nabídla Ambulance aktivního zdraví

7. 4. 2022

Lidský chrup prošel mnoha vývojovými změnami. Naši předkové měli dokonce v ústech o 12 zubů více než my, ale postupem času se jejich počet a tvar upravoval na dnešních 32. S rozmanitostí potravin obsahujících zejména cukry se šíří i nejfrekventovanější bakteriální onemocnění na světě – tedy zubní kaz.

Čím pestřejší je nabídka potravin obsahujících zejména cukry, tím rychleji roste i výskyt nejčastějšího bakteriálního onemocnění na světě – zubního kazu. Onemocnění zubů lze předcházet nejen správnou ústní hygienou, ale také úpravou našeho jídelníčku, a to již od nejútlejšího věku.

Co vše můžeme pro zdravý chrup udělat? Na dotazy diváků Ambulance aktivního zdraví – pravidelného diskusního pořadu ředitele FN Olomouc Romana Havlíka – odpovídala přednostka Kliniky zubního lékařství FN Olomouc a LF UP v Olomouci MDDr. Iva Voborná, Ph.D a MUDr. Eva Míšová, Ph.D. MBA - lékařka dětského oddělení Kliniky zubního lékařství FN Olomouc a LF UP v Olomouci a iniciátorka projektu Zubní víla.

Podívejte se.