Na Klinice zubního lékařství hořelo, cvičně. Fakultní nemocnice prověřovala evakuační postupy

2. 6. 2022

Z knihovny Kliniky zubního lékařství FN Olomouc na Palackého ulici se šířil kouř a zápach. Neznámý pachatel zde úmyslně založil požár. Byl vyhlášen požární poplach, zahájena evakuace pacientů, zaměstnanců a studentů a aktivovány složky integrovaného záchranného systému. Takový byl scénář dnešního cvičení, které prověřilo postupy a akceschopnost zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc a součinnost se zasahujícími jednotkami Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

  • Na Klinice zubního lékařství proběhlo cvičení, jež mělo prověřit evakuační postupy.

 

„Cvičení při simulaci mimořádné události je jedinou možností ověřit evakuační plány a postupy a účinnost protipožárních předpisů, které máme nastavené v nemocnici. Mohli jsme tak znovu vyzkoušet reakci personálu, komunikaci uvnitř nemocnice i směrem k hasičům. Jako každé cvičení i to dnešní bylo přínosné především tím, že nám pomohlo odhalit nedostatky, z nichž se můžeme poučit,“ uvedl referent krizového řízení krizového řízení FN Olomouc Mgr. Vladimír Obšil.

Zhruba hodinového cvičení se podle něj zúčastnilo zhruba 80 osob. „Děkuji všem zaměstnancům nemocnice, kteří se cvičení zúčastnili, za profesionální přístup a vstřícnost v průběhu cvičení. Poděkování patří také hasičům, olomoucké městské policii a Policii České republiky za vynikající spolupráci. K veřejnosti pak míří naše omluva za případné drobné komplikace při průjezdu Palackého ulicí,“ dodal Vladimír Obšil.