Režim zubní pohotovosti (LPS) ve FN Olomouc od 1. března 2024

20. 2. 2024

Fakultní nemocnice Olomouc bude na základě výběrového řízení vypsaného Olomouckým krajem na poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství zajišťovat zubní lékařskou pohotovostní službu (LPS) od 1. března 2024 ve dnech pracovního klidu, tedy o víkendech a svátcích, v čase od 8 do 16 hodin. Zubní LPS bude v tomto čase poskytována na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie (pavilonu R) FN Olomouc. Pohotovost bude zajištěna na dvou křeslech, během provozní doby budou přítomni dva lékaři a dvě sestry.

V pracovních dnech mimo provozní dobu zubní LPS se pacienti s akutními potížemi mohou prioritně obracet na svého zubního lékaře. Podle příslušných ustanovení Zákona o zdravotních službách mohou v nutných případech také navštívit jiné zubní lékaře, což platí i pro pacienty bez registrujícího lékaře. Česká stomatologická komora v září loňského roku vydala k této problematice pro své členy a pacienty informační brožuru, ve které se uvádí: „Pacienti, kteří nemají svého registrujícího zubního lékaře nebo je pro ně nedostupný (např. protože se aktuálně zdržují mimo své bydliště), mají možnost žádat poskytnutí neodkladné péče u kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství v jeho ordinační době. Této možnosti by měli využívat přednostně, protože pohotovostní služba je určena jen pro ty případy, kdy dojde k náhlé změně zdravotního stavu či zhoršení průběhu onemocnění mimo běžnou ordinační dobu…každý poskytovatel je v průběhu své pravidelní ordinační doby povinen poskytnout neodkladnou péči každému pacientovi, který ji potřebuje.“ (celý text ZDE)

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství je k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje. Pacienti s akutními život ohrožujícími a krvácivými stavy budou i mimo ordinační doby zubní LPS ošetření v prostorách Oddělení urgentního příjmu (pavilon A) FN Olomouc.

Výběrové řízení na poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství vypsal Olomoucký kraj jako garant poskytování lékařských pohotovostních služeb.